Jurgen en Remmelt van info.nl

“We zijn nu meer de Three Amigos die samen een probleem te lijf gaan”

Info.nl is een full-service online bureau in hartje Amsterdam met ongeveer 70 medewerkers. “Wij zorgen dat ieder online contact met uw merk of organisatie uitstekend verloopt", zeggen ze zelf. Interaction designer Jurgen Leckie en developer Remmelt Pit vertellen over hun proces en hun samenwerking.

Jurgen (links) en Remmelt

Pagina 18B

Jurgen en Remmelt werken met hun team voor een vaste klant van Info.nl. Ze zijn bezig met de doorontwikkeling van een veilingsite en volgen hierbij de Scrum-methodiek. Jurgen: “Vroeger verzon een designer in zijn eentje een oplossing voor een probleem. Daarna ging hij het pas toetsen bij techniek. Dat doen we nu veel meer samen. Eerst was ik gewoon de designer, nu zijn we meer de ‘Three Amigos’: de designer, de developer en de tester die samen het probleem te lijf gaan.”

Remmelt: “We zijn ook afgestapt van wireframes schetsen. Eerst werkten we met een ‘bijbel’, een dik pak papier waarin alles stond, met pijltjes en teksten als wanneer je hierop drukt, moet je naar pagina 18B.

Die bijbel werd vaak slecht gelezen. Jurgen: “Nu schetsen we nog steeds veel, maar de functionele eisen – hoe het moet werken – schrijven we tot in detail uit in acceptatiecriteria. Als de developers gaan bouwen kunnen ze precies kijken of het werkt zoals beschreven.” Dat geldt ook voor het testen.

In de praktijk praten Jurgen en zijn collega's meestal eerst over de grote lijnen rondom de klantvraag. ”De ene keer doe je dat wat intensiever, de andere keer is er minder tijd en moet ik meer voor-designen.” De rol van Remmelt als developer is hierin nog beknopt, maar wel belangrijk. “Ik heb de neiging om het heel mooi te willen maken; ik wil laten zien wat ik allemaal kan. Maar als alle tests groen zijn is mijn werk gedaan.”

Jurgen toont zijn verzameling post-its

Elkaar opzoeken

Bij Info.nl wordt dus nog niet altijd volgens de Scrum-methodiek gewerkt. Jurgen: “Veel klanten beseffen niet wat het betekent. Het proces vraagt om een product owner: je moet eigenlijk minstens drie keer per week aanwezig zijn als klant om een project te kunnen overzien en het team input te geven.” Het idee dat je samen een site bouwt, moet nog wat landen bij klanten. Ze schrikken wel eens van die verantwoordelijkheid. “Dan zie je ze elkaar aankijken: ‘Maar wie moet dat dan doen bij ons?’ En naast de tijdsinvestering moet de klant ook iets snappen van techniek.”

Jurgen en Remmelt merken dat iedereen in het team elkaar goed in de gaten houdt en probeert te helpen als er iets niet op tijd lukt.

Jurgen: “Vroeger had je wel eens iemand die weken achter zijn computer zat; je had eigenlijk geen idee wat hij aan het doen was. Nu moet je iedere ochtend vertellen wat je vandaag gaat doen, en daar is iedereen nu op ingesteld. Je merkt dat mensen elkaar veel meer opzoeken wanneer er problemen zijn.” Jurgen heeft ook wel mensen uit hun schulp zien komen. “Developers die altijd heel stilletjes zijn geweest, hoor je nu veel meer.”

Ogen en oren open

Dat er veel meer gecommuniceerd moest worden was ook even wennen in de samenwerking met de klant. Remmelt: “Onze klant maakte met iedereen afspraken en dan zeiden we wel eens tegen elkaar: ‘Oh, ik wist niet dat hij dat tegen jou had gezegd, maar ik was daar eigenlijk ook al mee bezig’. Tijdens het werken moet je voortdurend ogen en oren open houden.”

Sneller reageren

Deze klant heeft specifiek om Scrum gevraagd. Prettig, want Info.nl wilde het ook graag proberen. En, bevalt het de klant? “Hij is er heel positief over. Elke twee weken, bij het begin van een sprint, kan hij bij ons aangeven wat we moeten gaan doen. Voorheen was dat anders. Dan spraken we een roadmap voor zes maanden af, en dat kon niet meer veranderd worden. Als onze klant in maand drie een kans zag om ergens op in te springen, moesten we eerst weer aan tafel. Dat is niet prettig.“

Remmelt merkt dat de directere relatie met de klant hem motiveert: “Ik zit nu iedere twee weken, en ook tussendoor, met de klant aan tafel, en anders heb ik hem aan de telefoon. Ik merk dat mijn werk impact heeft op zijn product.” Ook is hij erg te spreken over de eigen verantwoordelijkheid binnen het nieuwe proces – en dat de klant hem daarop kan aanspreken en afrekenen.

Toch kan er altijd wat verbeteren in het proces. Jurgen wil graag meer kunnen verbeteren op basis van gebruikerstesten. "Dat is ook onderdeel van scrum, dat je tweakt wat je gebouwd hebt. De klant moet dat echt nog wel leren...”

Bijblijven

En wat doen de heren om bij te blijven in hun vakgebied? Jurgen leest veel blogs en gaat naar bijeenkomsten voor designers. Verder houden ze regelmatig een bijeenkomst waarbij alle designers elkaar vertellen waar ze mee bezig zijn, en één of twee mensen een designprobleem voorleggen aan hun collega’s. Dat kan een interfaceprobleem zijn, iets wat op de pagina gebeurt, maar het kan ook op een hoger niveau zijn. Ook als je niets met dat project te maken hebt, kun je dan toch meedenken.

Remmelt komt net terug van een grote Java-beurs in Amerika die een week duurde. Hij gaat ook veel naar bijeenkomsten in Amsterdam – steeds vaker ook bijeenkomsten die over het proces gaan. Remmelt: “Ik merk dat het proces steeds belangrijker wordt. Je kunt niet meer zeggen ‘ik wil wel alle verantwoordelijkheden, maar ik heb geen zin om met de klant te praten.’ En dat vind ik eigenlijk wel logisch." Hij is dus om. “Ik ga niet meer werken voor een project dat niet Scrum is.”

(Dit interview werd gehouden in november 2013)